Smart Home devices

Ook u kunt uw huis slim maken met deze apparaten

Het concept van smart homes is hard op weg een trend te worden dankzij verschillende doorbraken die we de afgelopen jaren hebben ervaren in zowel de IoT- als de AI-wereld. Als zodanig hebben we tegenwoordig zoveel geweldige slimme gadgets op de markt die de gemiddelde huiseigenaar kan gebruiken om zijn / haar woonruimte te transformeren in een technologisch geavanceerd ecosysteem dat zijn / haar biedingen moeiteloos en onmiddellijk kan doen.

In het licht van de enorme innovatieve vooruitgang die tot nu toe is geboekt, zullen we enkele van de meest indrukwekkende slimme gadgets op de markt bekijken. Maar eerst.

Wat zijn Smart Homes?

Smart Home houdt in feite de verbinding in van huishoudelijke apparaten met uw WiFi-netwerk om ze te helpen met elkaar te communiceren en te gehoorzamen aan stembesturing of zelfs een eenvoudige opdracht van een app op uw mobiele apparaat. Zoals verwacht, hebben we al een interessante warboel tussen gevestigde namen, evenals startups, in de technologische industrie voor een aanzienlijk deel van de markt voor smart home-apparaten, die volgens experts tegen 2023 een wereldwijde waarde van $ 107,4 miljard zou hebben tegen 2023. Slimme IoT oplossingen voor in huis is wel de toekomst!

Het selecteren van de beste slimme apparaten voor uw huis:

Slimme luidsprekers

home speaker iot

Als u het zich herinnert, waren slimme luidsprekers de eerste reeks slimme apparaten die het concept van smart home populair maakten. Amazon’s Echo geldt trouwens als een van de meest efficiënte en meest gebruikte slimme luidsprekers. De ingebouwde AI-assistent Alexa heeft de capaciteit om andere slimme apparaten te bedienen die erop zijn aangesloten. De Google-versie van hetzelfde apparaat wordt ook geleverd met Google Assistant die uw ruimte zou kunnen transformeren in een slimme haven.

Slimme thermostaten

Net als slimme luidsprekers, waren slimme thermostaten ook een van de eerste reeks slimme apparaten die op de markt werden geïntroduceerd. En we hebben nu al Ecobee4 en Nest Learning Thermostat met sensoren die hen kunnen helpen de ideale tijd te bepalen om hun temperatuurcontrolesysteem in en uit te schakelen. Dit is vrij handig omdat het energiezuinig is en het bespaart gebruikers ook de stress die gepaard gaat met het handmatig reguleren van hen.

Smart Plugs

Het gebruik van slimme stekkers is misschien wel de snelste en goedkoopste manier om uw huizen te transformeren in een slim ecosysteem, zelfs als de meeste van uw gadgets nog steeds het traditionele ontwerp hebben. Zodra u een van deze op uw stopcontact aansluit, fungeren ze als een slimme tussenpersoon tussen u en elk apparaat dat op het stopcontact van de slimme stekker is aangesloten, zodat u het apparaat met uw smartphone kunt bedienen.

Licht controle

Dankzij het slimme verlichtingssysteem kan uw huis het licht automatisch inschakelen zodra u door de deur stapt. U kunt ze zelfs op afstand bedienen terwijl u op de oprit staat. Bovendien helpen ze energiezuinig te zijn.

Veiligheid

Zoals we allemaal weten, is adequate beveiliging een van de belangrijkste dingen om thuis te installeren en met de nieuwste reeks slimme beveiligingssystemen die vandaag in zwang zijn, kunt u de beveiliging van uw huis versterken. In de meeste gevallen worden ze geleverd met camera’s waarmee u overal ter wereld toegang hebt tot live videobeelden van uw huis. Ook zijn er nu slimme sloten die biometrische elementen en gezichts- of spraakherkenning vereisen voordat iemand toegang wordt verleend tot uw woning.

smart home device

Conclusie

Met de snelheid waarmee bedrijven slimme gadgets introduceren, is het slechts een kwestie van tijd voordat de slimme concepten het conventionele onderwerp worden. In het licht hiervan kun je je weg naar de slimmere kant van het leven begeven door een van de hierboven genoemde slimme apparaten te gebruiken.

Smart Home devices

You Too Can Make Your Home Smart With These Devices

The concept of smart homes is fast becoming a trend thanks to various breakthroughs we have experienced over the years in both the IoT and AI space. As such, we have so many amazing smart gadgets in the market today that the average homeowner can use to transform his/her living space into a technologically advanced ecosystem that could do his/her bidding effortlessly and instantaneously. With Smart Home Devices you can make a better place for internet of everything.

In light of the colossal innovative progress recorded so far, we will take a look at some of the most impressive smart gadgets available in the market. But first.

What Are Smart Homes?

Smart home basically involves the connection of home appliances to your WiFi network in order to help them communicate with each other as well as obey to voice control or even a simple command from an app on your mobile device. As expected, we already have an interesting scramble between established names, as well as startups, in the tech industry for a sizeable share of the smart home appliance market, which experts believe would have a global worth of $107.4 billion by 2023 by 2023.

Selecting The Best Smart Appliances For Your Home

Smart Speakers

If you would recall, smart speakers where the first range of smart devices that made the concept of smart home popular. As a matter of fact, Amazon’s Echo ranks as one of the most efficient and widely used smart speakers. Its inbuilt AI assistant, Alexa, has the capacity to control other smart devices connected to it. Also, Google’s version of the same device comes with Google Assistant that could transform your space into a smart haven.

home speaker iot

Smart Thermostats

Like smart speakers, smart thermostats were also one of the first range of smart devices introduced into the market. And already we have the likes of Ecobee4 and Nest Learning Thermostat with sensors that could help them determine the ideal time to turn on and off their temperature controlling system. This is quite useful as it is energy efficient and it also saves users the stress that comes with manually regulating them.

Smart Plugs

Using Smart plugs is perhaps the fastest and cheapest way to transform your homes into a smart ecosystem, even if most of your gadgets still has the traditional design. Once you plug one of these into your electrical outlet, they function as a smart intermediary between you and any device plugged into the smart plug’s outlet so that you can control the device with your smartphone.

Light Control

Smart lighting system allows your home to automatically turn on the light as soon as you step through the door. In fact, you can control them remotely while you at the driveway. In addition to this, they help are energy efficient.

smart home device

Security

As we all know, adequate security is one of the most important things to put in place in our homes and with the latest range of smart security systems in vogue today, you can bolster your home’s security. In most cases, they come with cameras that allow you to access live footages of your house from anywhere in the world. Also, there are now smart locks that require biometric elements and face or voice recognition before granting anyone access into your abode.

Conclusion

With the rate at which companies are introducing smart gadgets, it is only a matter of time before the smart concepts become the conventional topic. In light of this, you can make your way to the smarter side of life by adopting any of the smart appliances highlighted above.

 

SHOPPING CART

close